Co by mělo zvládnout účetní softwarové vybavení

12. 4. 2018


·         Adresářové služby – spravovat veškeré obchodní kontakty, organizovat dokumenty ve složkách a záležitosti ohledně komunikace se zákazníky.


·         Finanční Účetnictví – vést interní účetní doklady a účetní deník, provádět předkontaci a výpočty saldokonta, vytvářet účetní analýzu.


·         Bankovní a pokladní operace – vést tzv. homebanking, tedy provádět platební příkazy, zajišťovat importování a účtování platebních výpisů, mít k dispozici kurzovní lístek, podporovat zahraniční měnu a vést sestavy v cizích jazycích.
pracovní schůzka.jpg


·         Daňová evidence – vytvářet sumární nepeněžní a finanční deníky, provádět předkontaci a pracovat s interními doklady a dokumenty.


·         Vedení a správa daňových modulů – provádět výkaznictví ve formě přehledů, cashflow, vést evidenci a přiznání k dani z DPH, DPPO, DPFO, a k silniční dani.


·         Zpracování mezd a personální evidenci – postarat se o výpočet a evidenci mezd a mzdových nákladů a o personální záležitosti.


·         Vyřizování objednávek – vést přehledný systém poptávek a nabídek, evidenci objednávek jak přijatých, tak i vydaných.
papír k účetnictví.jpg


·         Fakturační operace – zajišťovat veškeré záležitosti ohledně faktur – vést přehled přijatých a vydaných faktur a vytvářet zálohové faktury.


·         Evidence majetku – vést správu majetku firmy, co se týče daňových a účetních odpisů, a přehled o dlouhodobém majetku firmy a rovněž o leasingových záležitostech a evidenci drobného majetku firmy.


·         Poštovní služby – vytvářet adresní štítky, poštovní průvodky a obálky.


·         Správa autoparku – provádět správu a evidenci firemních vozidel, vést knihu jízd a evidovat dodatečné náklady související s provozem motorových vozidel.


·         Skladové hospodářství – vést evidenci skladových zásob, provádět inventury materiálu a zboží, vytvářet příjemky a výdejky a prodejní a převodní doklady.


·         Doplňující funkce základní, nebo na zakázku – patří sem např. práce s daty (export a import), tvorba tiskových sestav, vytváření různých typů grafů, přehled daňových zákonů a výpočetní daňový software (kalkulačka), vzorové doklady a průvodky apod.


·         Software by měl mít uživatelsky přívětivé prostředí doplněné nápovědou. Měl by podporovat operační systém výpočetní techniky klienta a měl by mít předem dané požadavky na hardwarové vybavení. Měl by být provozovatelný buď na jednotlivém počítači, nebo v síťovém rozhraní na více stanicích současně (s ohledem na počet licencí).